Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora

W środę 17 marca Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel w uznaniu za dotychczasową pracę, po uzyskaniu pozytywnych opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych wręczył akt przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku Pani Alicji Romankiewicz oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku Pani Lidii Bułaś.

Panie dyrektor będą zarządzać placówkami przez kolejne cztery lata szkolne, do 2025 roku. Gratulując, burmistrz życzył kolejnych sukcesów, satysfakcji w pracy zawodowej oraz spełnienia w życiu osobistym.