Bezpłatne Webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – szkolenia, staże”.Webinarium odbędzie się 18 marca 2021 r. od 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Webinarium szczególnie skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, rolników i członków ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, którzy chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na zatrudnienie. Szczegółowe informacje na stronie: www, klauzula RODO