Uwaga! Odśnieżanie

Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w obrębie Rynku i ulic Bernardyńskiej, Kilińskiego, Kazimierzowskiej, w czwartek i piątek (11 i 12 lutego), w godzinach 18.00 – 22.00 przeprowadzone zostanie odśnieżanie. W związku z powyższym uprasza się o usunięcie zaparkowanych pojazdów na ww. ulicach.