Wykaz upoważnionych lekarzy weterynarii na 2021 r.

„Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku prezentuje aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii upoważnionych do:

1) wystawiania świadectw zdrowia dla bydła wyprowadzanego z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt z przeznaczeniem do handlu wewnątrzwspólnotowego,
2) badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz dziczyzny w terenowych obwodach badania zwierzą rzeźnych i mięsa,
3) badania zwierząt tj. trzody chlewnej oraz wystawiania świadectw zdrowia dla świń na terenie powiatu przeworskiego, celem rozpropagowania wśród ludności w zwyczajowo przyjęty sposób”.