poniedziałek, 25 maja 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt


CENTRUM MIASTA W NOWEJ ODSŁONIE
CENTRUM MIASTA W NOWEJ ODSŁONIE.

Przeworski rynek zyskał nową nawierzchnię, chodnik i miejsca parkingowe. Przebudowa, która objęła północną pierzeję rynku została zakończona. Pierwszym etapem przebudowy były prace na ul. Krótkiej, łączącej Rynek z ul. Kazimierzowską. Ten odcinek cieszy już mieszkańców Przeworska nową nawierzchnią od ponad roku.


W drugim etapie prac na całej długości odcinka drogowego Rynku, ważnego ze względu na swoje położenie, ułożona została nowa jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m. Nawierzchnia wykonana została z dwóch warstw o grubości 4 cm - warstwa ścieralna i 5 cm - warstwa wiążąca i wyrównawcza. W wyniku przebudowy pasa drogowego projekt zakładał wyznaczenie 40 miejsc postojowych. Dzięki temu zabiegowi, w okolicach ratusza parkuje się dużo wygodniej i łatwiej. Nowe miejsca postojowe wykonane zostały z kostki brukowej w ilości 1425 m².

Nowa nawierzchnia o tej samej szerokości i warstwach została również ułożona w dolnej części rynku koło apteki. Przy aptece dodatkowo wyznaczone zostały 3 miejsca parkingowe. Piesi również mogą być zadowoleni ze zmian. Chodnik po lewej stronie rynku wykonany został z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem granitowym na całej długości 143 m i charakteryzuje się zmienną szerokością od 2,95 do 5 m. Łączna powierzchnia tego chodnika wynosi 725 m². Po drugiej stronie powstał chodnik o szerokości zmiennej 3,8 - 7 m, a jego nawierzchnia wykonana została z  nawierzchni z kostki brukowej oraz granitowej, oraz krawężników granitowych na długości 212 m. Łączna powierzchnia chodnika po prawej stronie wynosi 957 m ². Na wysokości budynku Ratusza pozostał istniejący chodnik z kostki granitowej na długości ok. 50 m, który jest w dobrym stanie technicznym. Przy dolnym odcinku nowej nawierzchni koło apteki również powstał chodnik o zmiennej szerokości 2,4 do 3 m na całej długości 69 m o łącznej powierzchni 195 m ².

Projekt inwestycji przewidział przebudowę odwodnienia ul. Rynek. W ramach prac związanych z przebudową odwodnienia wykonano 3 szt. studzienek ściekowych wraz z podłączeniem ich do kolektora deszczowego. Zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku drogowym zapewniają 3 aktywne przejścia dla pieszych, które zostały wyniesione ponad jezdnię oraz wyróżniają się zróżnicowaną barwą nawierzchni. Miejsca niebezpieczne w strefach skrzyżowań i na dojściach do przejść dla pieszych zostały zabezpieczone poręczami łańcuchowymi. Ponadto w ramach przebudowy odcinka drogowego przebudowany został istniejący przystanek autobusowy na przystanek wyposażony w peron z zatoką autobusową o nawierzchni z kostki brukowej.
We wskazaniach pielęgnacyjnych inwentaryzacji dendrologicznej drzew na rynku zalecono  usunięcie i wymianę przedmiotowych drzew na gatunek o odpowiedniej formie. Na podstawie ww. inwentaryzacji oraz zezwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zs. w Przemyślu wycięto 11 drzew rosnących w chodniku - w północnej części Rynku (8 szt. klona srebrzystego i 3 szt. klona jawora).  Konserwator Zabytków w swojej decyzji wskazał na wymianę tych drzew na gatunek wolnorosnący, tj. wiśnię osobliwą „Umbraculifera”, o regularnej kulistej koronie, odporny na warunki miejskie. Nasadzono  drzewa duże, szczepione na wys. powyżej 2 metrów i obwodzie pnia ok. 16 cm. Pod drzewami zamontowane zostały estetyczne żeliwne kraty, a ich pnie otoczono żeliwnymi obręczami.

Inwestycja była możliwa dzięki podpisaniu w maju br. przez burmistrza Kisiela umowy na dofinansowanie modernizacji dróg ul. Rynek z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto Przeworsk jeszcze w 2018 roku złożyło wniosek i zostało umieszczone na liście rankingowej, a w kolejnym roku nastąpiło zatwierdzenie listy i przyznanie środków na zadanie „Przebudowa ul. Rynek w Przeworsku - Etap 2”. Wartość zadania to kwota 1 126 589,84 zł, z czego z Funduszu dróg Samorządowych miasto otrzymało 495 297,00 zł dotacji. Prace inwestycyjne na przeworskim rynku wykonała firma DRO - BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej. FOTOGALERIA


 

 

2020-05-25
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła portal IRZplus. Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy ...
2020-05-25
Trwają prace na ul. Kilińskiego oraz przy schodach od klasztoru oo. Bernardynów do ul. Gimnazjalnej. Przypominamy, że na ul. Kilińskiego ...
2020-05-25
IMiGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie OSTRZEGA! Zjawisko: Burze z gradem. Stopień zagrożenia: 1. Obszar: woj. podkarpackie (wszystkie powiaty). Ważność: ...
2020-05-22
Po wielu latach starań, największa inwestycja w Przeworsku staje się faktem. Rusza projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Przeworsku. Prezes Zarządu ...
2020-05-22
XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00, w sali Ratusza, ...
2020-05-21
Tradycyjnie, jak co roku po tzw. „zimnej Zośce” pracownicy Przeworskiej Gospodarki Komunalnej obsadzili przeworskie ...
2020-05-20
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 28 maja - 6 ...
2020-05-19
W sierpniu 2019 roku Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel  złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Kazimierzowskiej. W tym miesiącu otrzymaliśmy ...
2020-05-19
Burmistrz Miasta Przeworska przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których przebywają powracający mieszkańcy Przeworska z kraju i z zagranicy, o obowiązku ...
2020-05-18
Pociąg to masa kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie - od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania - potrzebuje ...
2020-05-20
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 28 maja - 6 ...
2020-05-19
W sierpniu 2019 roku Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel  złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Kazimierzowskiej. W tym miesiącu otrzymaliśmy ...
2020-05-19
Burmistrz Miasta Przeworska przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których przebywają powracający mieszkańcy Przeworska z kraju i z zagranicy, o obowiązku ...
2020-05-18
Pociąg to masa kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie - od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania - potrzebuje ...
2020-05-12
Informujemy, że od 15 maja (piątek) zamknięte zostanie przejście schodami między ul. Gimnazjalną a ul. Bernardyńską. Utrudnienia związane będą z ...
2020-05-11
Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku małymi krokami zbliża się ku końcowi. Ta duża inwestycja zarówno pod względem finansowym, jak ...
2020-05-07
Ks. Andrzejowi Kołodziejowi proboszczowi parafii pw. św. J.S. Pelczara Przeworsk - Gorliczynawyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci M A ...
2020-05-05
5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych (Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) – święto obchodzone w Europie ...
2020-05-05
W imieniu całej społeczności Przeworska składam serdeczne gratulacje MKS Orzeł Przeworsk z okazji 75. rocznicy powstania Klubu. Okres tak bogatej ...
2020-05-04
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Przeworska Tomaszem Majbą oraz zastępcą burmistrza Wojciechem Supersonem, pamiętali o ...
2020-04-30
Drodzy Mieszkańcy Przeworska! Co roku z niecierpliwością wypatrujemy wiosny, początków maja i długiego majowego weekendu. Zazwyczaj był to okres wyjazdów, ...
2020-04-27
XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00, w sali Ratusza, ...

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt