wtorek, 21 maja 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

KOMISJE RADY MIASTA PRZEWORSKA 2006-2010.

KOMISJA REWIZYJNA

Mieczysław Żuk - Przewodniczący
Gustaw Mróz - Zastępca Przewodniczącego
Adam Kaczmar
Andrzej Rozpotyński
Tadeusz Szkoda


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Dariusz Łapa - Przewodniczący
Witold Adrian  - Zastępca Przewodniczącego
Teresa Bączek
Roman Dudek
Karol Fuhrman
Adam Kaczmar 


KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI MIASTA

Adam Kaczmar  - Przewodniczący
Andrzej Rozpotyński - Zastępca Przewodniczącego
Witold Adrian
Teresa Bączek 
Lesław Gmyrek
Karol Fuhrman
Gustaw Mróz


KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Andrzej Rozpotyński - Przewodniczący
Elżbieta Tara - Zastępca Przewodniczącego
Karol Fuhrman
Maria Dubrawska - Lichtarska
Stefan Duliban
Dariusz Łapa 
Mieczysław Żuk


KOMISJA STATUTOWA I NAZEWNICTWA

Stefan Duliban - Przewodniczący
Jan Pawłowski  - Zastępca Przewodniczącego
Roman Dudek 
Lesław Gmyrek
Tadeusz Szkoda
Elżbieta Tara

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt