wtorek, 2 marca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


OGŁOSZENIE O NABORZE RACHMISTRZÓW

Gminny Komisarz Spisowy w Przeworsku działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 01 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Więcej…
 
GMINNE BIURO SPISOWE

1. Skład Gminnego Biura Spisowego w Przeworsku:

1) Paweł Kisiel - zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2) Jolanta Mazurkiewicz - koordynator/członek Gminnego Biura Spisowego,
3) Marek Ryznar - członek Gminnego Biura Spisowego,
4) Adam Niemiec - członek Gminnego Biura Spisowego.

2. Siedziba Gminnego Biura Spisowego: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 78 44, w. 127.

3. Zadania Gminnego Biura Spisowego w Przeworsku określa art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 


 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt