wtorek, 7 lipca 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu.

Filia w Przeworsku

ul. Jagiellońska 16
kierownik: Katarzyna Rudnicka

tel. 16 648-81-76

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

https://przemysl.pbw.org.pl/przeworsk,108

 

Historia

 

Powstała w 1954 r. jako filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Od 1959 r. filia zaczęła funkcjonować jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa Przeworsku podległa powiatowemu wydziałowi oświaty. Gdy 1975 r. przeprowadzono reformę administracji, stworzono dwustopniową strukturę sieci bibliotek pedagogicznych. Biblioteka stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, podległą jej kadrowo i merytorycznie; zaś od 1985 również finansowo. Od 1999 r. organem założycielskim biblioteki jest samorząd województwa podkarpackiego.

 

Kierownicy Pedagogicznej Biblioteki w Przeworsku zajmowali się kolejno organizacją placówki:

 

od: 1954 r. - Maria Gdula

1960 r. - Adam Horbowski

1961 r. - Elżbieta Taborska

1985 r. - Stanisława Cebula

 

Nauczyciele - bibliotekarze zatrudniani byli wraz ze wzrostem księgozbioru oraz zadań wynikających ze zmian w oświacie, zarówno strukturalnych jak i programowych; także z przeobrażeń systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Zapotrzebowanie na kwalifikowaną kadrę nauczycieli, a zwłaszcza decyzja o kształceniu wszystkich nauczycieli na poziomie wyższym (1973 r.) zwielokrotniła zapotrzebowanie na usługi biblioteki pedagogicznej. Wówczas to uzyskano (1974 r.) dodatkowy etat; następne dwa w latach 1984-85 dla podjęcia prac związanych z budową, następnie przewiezieniem i organizacją zbiorów w nowym lokalu biblioteki. I tak jest do dzisiaj - zadania statutowe realizuje czterech pracowników merytorycznych, z magisterskim wykształceniem pedagogicznym, w tym dwie osoby ze specjalnością bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; nadto jedna osoba kontynuowała w tym kierunku studia podyplomowe oraz uzyskała stopień specjalizacji zawodowej z pracy bibliotecznej; aktualnie jedna osoba doskonali umiejętności organizacji i zarządzania placówką oświatową na studiach podyplomowych.

 

Lokal początkowo skromny, wspólny z biblioteką szkolną najpierw Szkoły Podstawowej Nr 1, następnie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku; dopiero od 1965 r. samodzielny o pow. 54 m2 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku ul. Lwowska. Nowy budynek o pow. 700 m2, dla potrzeb biblioteki pedagogicznej wybudowany został w latach 1985-87. Mieści się w centrum miasta, ułatwia lepszą obsługę coraz liczniejszych grup czytelników. Wyodrębniono w nim pomieszczenia: wypożyczalni, czytelni, sali konferencyjnej, hallu wystawowego, magazyny zbiorów, zaplecze socjalne, pomieszczenie dla związków zawodowych oświaty. Całe wyposażenie jest nowe, funkcjonalne, estetyczne, zachęcające do pracy z książką. Biblioteka obecnie użytkuje 450 m2 pow. Pozostałą wynajmuje innym użytkownikom.

 

Wypożyczalnia

 

Zbiory gromadzi o charakterze uniwersalnym, z pewnym nachyleniem ku humanistyce, naukom psychologiczno - pedagogicznym. Ułatwiają kształcenie, doskonalenie oraz samokształcenie - na wszystkich poziomach studiów. Z ogólnej liczby ponad 44 tysięcy woluminów: 38,7 % to literatura psychologiczno pedagogiczna, 52,0 % to literatura naukowa z innych dziedzin wiedzy, 2,0 % to literatura z nauk polityczno ekonomicznych, 7,3 % to literatura piękna, głównie klasyka. Eksponuje systematycznie nowości wydawnicze poszczególnych wydawnictw oświatowych, z którymi biblioteka współpracuje, literaturę o reformie edukacji. Sprowadza książki i inne materiały z bibliotek krajowych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Prowadzi (dla nauczycieli) rezerwację książek wypożyczonych innym czytelnikom. Udziela informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych wszystkim użytkownikom biblioteki. Pomaga w doborze lektury wszystkim grupom zawodowym nauczycieli. Wspiera nauczycieli nowatorów, nauczycieli doradców oraz olimpijczyków. Promuje zbiory na konferencjach nauczycielskich. Dokonuje przeglądów analitycznych, tworzy i omawia tematyczne zestawienia bibliograficzne. Katalogi szczegółowo rozbudowane są źródłem informacji o całych zbiorach biblioteki: alfabetyczny (autorski), rzeczowy (treściowy) wg. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej zbiorów specjalnych (płyt, taśm, grafiki, dokumentów elektronicznych). Kartoteki wypożyczalni: zestawień bibliograficznych, zagadnieniowa: nauk psychologiczno-pedagogicznych, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, regionalna: Podkarpacie 1944-99; Podkarpacie 2000 r.; Sylwetki Podkarpacia.

 

Czytelnia

 

Pilną potrzebą i istotnym zadaniem było zorganizowanie czytelni. Została otwarta wraz z przeniesieniem biblioteki do nowego lokalu. Wówczas to przeworskie środowisko nauczycielskie otrzymało piękną, samodzielną czytelnię, w której jednorazowo, wygodnie korzystać ze zbiorów może 30 czytelników. Dla nich wyodrębniono z księgozbioru ogólnego ponad 5500 książek: bogaty podręczny zestaw wydawnictw informacyjnych: 1) encyklopedie i słowniki ogólne oraz dziedzinowe, językowe i przekładowe niezbędne na wstępnym etapie poszukiwań bibliograficznych, wyjaśniania pojęć, 2) zestaw bieżącej i retrospektywnej bibliografii narodowej który tworzą: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych; Bibliografia polska K. Estreichera; także wybrane bibliografie dziedzinowe, regionalna, poradniki bibliograficzne. Magazyn czytelni zabezpiecza: 1) podstawowy zasób syntez, ujęć monograficznych z wszystkich dziedzin wiedzy nauczanych w szkołach wszystkich typów; zbiory jednoegzemplarzowe, najczęściej poszukiwane regionalia, 2) zbiory cenne, ze względu na proweniencje, wydanie czy też inne cechy np. zbiór reprintów. Gabinet metodyczny stworzony głównie z myślą o nauczycielu doradcy, nauczycielu początkującym, odbywającym praktyki studenckie zabezpiecza: 1) zestaw wydawnictw metodycznych do poszczególnych przedmiotów nauczanych głównie w szkołach podstawowych i gimnazjum, 2) szkolne programy nauczania poszczególnych reform oświatowych z lat 1960-1998, do badań historycznych, porównawczych, 3) bogaty zestaw programów nauczania wprowadzanej od 1999 r. reformy programowej w polskich szkołach, 4) zestaw aktualnych podręczników szkolnych; najpełniej są reprezentowane podręczniki wydawnictw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Arka, Wydawnictwa Edukacyjne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo "Rożak", 5) czasopisma eksponowane w czytelni dostarczają aktualnej informacji:

- bieżących (z prenumeraty) czasopism zabezpieczono 66 tytułów, w tym 46 czasopism fachowych - psychologiczno metodycznych,

- ponad 3000 roczników czasopism z lat 1954-2002 do prac historycznych, badawczych, porównawczych,

- wybrane czasopisma regionalne np.: "Fraza", "Nowa Okolica Poetów", "Życie Podkarpackie" oraz czasopisma lokalnych władz samorządowych.

 

Z chwilą otwarcia czytelni zaczęto organizować warsztat informacyjny czytelni: katalogi książek: alfabetyczny (autorski) oraz rzeczowy(treściowy) wg UKD wraz z indeksem przedmiotowym, katalog czasopism, katalog podręczników, informują czytelników o zawartości czasopism czytelni: kartoteka zagadnieniowa: nauk społeczno - ekonomicznych, nauk matematyczno - przyrodniczych, z rozbudowaną ochroną przyrody, kartoteka osobowa, kartoteka literacka, kartoteka repertuarowa.

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt