środa, 24 maja 2017
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

Informacje ogólne PDF Drukuj Email
Informacje ogólne.

Miasto Przeworsk rozpoczęło pracę nad przygotowaniem dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022”. Dokument powinien zostać wykonany zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z późn. zm.);
  2. "Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”;
  3. "Instrukcją przygotowania programów rewitalizacyjnych w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”;
  4. Strategią Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022;
  5. Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk na lata 2014 – 2020;
  6. Uchwałą NR XXIX/225/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk;
  7. Wymogami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, aktualnymi regulacjami prawnymi, dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Miejska Przeworsk.

15 listopada 2016 r. podpisana została umowa na realizację projektu z firmą EU-CONSULT. Od tego momentu rozpoczęto prace nad przygotowaniem delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt