czwartek, 19 lipca 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA

dr Leszek Kisiel

urodził się i mieszka w Przeworsku, ma 47 lat, samorządowiec, nauczyciel akademicki. Wicestarosta Przeworski w latach 2011-2014, zastępca Burmistrza Miasta Przeworska w latach 2002-2010, Wojewoda Przemyski 1997-1998. Specjalizuje się w zakresie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych i społecznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych. Od wielu lat zajmuje się finansami publicznymi, a także organizacją i zarządzaniem oświatą. Doktorat obronił na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autor wielu opracowań naukowych, projektowych i strategicznych dotyczących miasta Przeworska, powiatu i regionu.

 


 

I piętro, sekretariat pokój 124
tel. 16 648 78 44, fax 16 648 70 30
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Zakres zadań

 • kierowanie bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentowanie miasta na zewnątrz,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
 • wykonywanie uchwał Rady Miasta i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich realizacji,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie i inspirowanie działań w sprawach publicznych o zasięgu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów,
 • powoływanie specjalnych komisji do wykonania określonego zadania będącego w kompetencji urzędu
 • podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej,
 • gospodarowanie funduszami miasta,
 • rozpatrywanie wniosków posłów i senatorów oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców miasta,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 • wykonywanie obowiązków szefa: obrony cywilnej oraz komitetu przeciwpowodziowego - działających na terenie miasta.

 


 

Skargi i wnioski mieszkańców

Przyjmowanie mieszkańców we wtorki, w godz. 9.00 - 14.00.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt