niedziela, 17 listopada 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA

dr Leszek Kisiel

Urodził się i mieszka w Przeworsku, ma 51 lat, doświadczony samorządowiec i regionalista. Burmistrz Przeworska obecnej kadencji, Zastępca Burmistrza Przeworska w latach 2002-2010, Wicestarosta Przeworski w latach 2011-2014, Wojewoda Przemyski w latach 1997-1998. Nie należy do żadnej partii politycznej. W wyborach samorządowych na burmistrza w 2014 roku startował z własnego komitetu wyborczego KWW Leszka Kisiela, a do rady powiatu przeworskiego, gdzie zdobył mandat radnego z niezależnego komitetu KWW Nasz Samorządny Powiat.

 

Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dysertacją „Struktura własnościowa ziemi i jej wpływ na użytkowanie przestrzeni w miastach województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania rolniczego” pod kierownictwem prof. dr hab. Bronisława Górza. W trakcie swojej edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończył również studia podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Od wielu lat zajmuje się zarządzaniem finansami publicznymi oraz organizacją i zarządzaniem oświatą. Przez szereg lat był wykładowcą i prowadził działalność dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku. Jest autorem wielu opracowań naukowych, projektowych i strategicznych dotyczących miasta Przeworska, powiatu i regionu. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu redakcyjnego Przeworskich Studiów Regionalnych.

 

 


 

I piętro, sekretariat pokój 124
tel. 16 648 78 44, fax 16 648 70 30
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Zakres zadań

 • kierowanie bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentowanie miasta na zewnątrz,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
 • wykonywanie uchwał Rady Miasta i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich realizacji,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie i inspirowanie działań w sprawach publicznych o zasięgu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów,
 • powoływanie specjalnych komisji do wykonania określonego zadania będącego w kompetencji urzędu
 • podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej,
 • gospodarowanie funduszami miasta,
 • rozpatrywanie wniosków posłów i senatorów oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców miasta,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 • wykonywanie obowiązków szefa: obrony cywilnej oraz komitetu przeciwpowodziowego - działających na terenie miasta.

 


 

Skargi i wnioski mieszkańców

Przyjmowanie mieszkańców we wtorki, w godz. 9.00 - 14.00.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt