wtorek, 19 września 2017
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

Archiwa

Filtr 

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

  Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo...
 • INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

  Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca   2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Pr...
 • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022”. Dokument definiuje długookresowe wyzwania, przed którymi staje nasze miasto. Aby wypracować politykę rozwoju m...
 • OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH

  Zgodnie z podpisaną w dniu 23 maja 2014 r. umową dzierżawy nr 70/GGGROŚ/2014, zawartą pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska a Zakładem Pogrzebowym Piotr i Paweł Kucab s.c., Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Przeworsku, pobiera opłaty wg cennika ...
 • ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

  W przeddzień rocznicy ogłoszenia przez Tymczasowy Rząd Narodowy wybuchu powstania, 21 stycznia, jak zawsze przy Mogile Powstańczej zebrało się grono rodaków, którzy wspomnieli przeworszczan, uczestników Powstania Styczniowego. Obóz powstańczy, ...
 • POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA PRZEWORSKA

  Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 stycznia 2016 r. odbędą się posiedzenie następujących komisji Rady Miasta Przeworska:  Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Pr...
 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Przeworski realizuje od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy pr...
 • XIX ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA

  XIX zwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się  28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali ratusza (I piętro), Rynek 1, Przeworsk.   ...
 • PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

  Przypominamy mieszkańcom Przeworska, że PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE przy ul. Krakowskiej 6 (budynek MOPS) jest czynny od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 15.30 do 16.30. Zapraszamy do korzystani...
 • POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA PRZEWORSKA

  Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że 21  stycznia 2016 r. o godz. 14.00 w sali Ratusza, Rynek 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze ...
 • ŚWIĘTO PATRONA GIMNAZJUM NR 1 W PRZEWORSKU

  Święto Patrona Szkoły to tradycja przeworskiego gimnazjum. Tegoroczne uroczystości odbyły się 14 stycznia 2016 r. i rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Szala. Dalsza część Święta Szkoły odbyła si...
 • TWARDOŚĆ PRZEWORSKIEJ WODY

  Przeworska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. informuje, że twardości wody w Przeworsku wynosi - 470 mgCaCO3/dm3.  ...
 • KONCERT KOLĘD W RATUSZU

  Po raz drugi miejski ratusz gościł w swoich murach uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Przeworsku, którzy zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. 8 styc...
 • PODMIEJSKA KOLEJ AGLOMERACYJNA - LIST INTENCYJNY PODPISANY

  8 stycznia 2016 r. w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie podpisany został list intencyjny w sprawie powstania Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, podobnie jak samorządowcy z kilkunastu podkarpackich gmin, na...
 • MSZA NOWOROCZNA

  10 stycznia 2016 r. w parafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przeworsku odbyła się uroczysta msza noworoczna. Mszę koncelebrowali proboszczowie przeworskich parafii ks. Andrzej Kołodziej, ks. Jan Miazga z parafii pw. Chrystusa Króla oraz gwar...
 • INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku podaje aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii upoważnionych do: 1) wystawiania świadectw zdrowia dla bydła wyprowadzanego z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsc gromadzenia zwierz...
 • I NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSKA

  6 stycznia 2016 r. zakończył się  I Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska. W zawodach wzięło udział 16 drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy. Turniej początkowo miał być jednodn...
 • MIANOWANIE NAUCZYCIELI

  7 grudnia 2015 r.  Komisja Egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Przeworska przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiły naucz...
 • CENNIK OPŁAT ZA NABYCIE PRAWA DO DZIAŁKI CMENTARNEJ NA OKRES 30 LAT

  Burmistrz Miasta Przeworska na podstawie Uchwały Nr XLII/322/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Przeworsku (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 38...
 • ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY PODKARPACKIEGO WS. UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

  Rozporządzenie porządkowe nr 5/2015 Wojewody Podkarpackiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego. ROZPORZĄDZENIE.  ...

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt