niedziela, 24 marca 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PDF  Array Drukuj Array  Email
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ.

12 maja 2017 roku Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wziął udział w konferencji naukowo – szkoleniowej „Wybrane problemy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”. Konferencja zorganizowana w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku połączona była z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

 

Zaproszonych gości i wszystkich zebranych przywitała Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Lewandowska. W słowie wstępnym zaznaczyła jak ważny jest temat konferencji, gdyż co roku na udar mózgu zapada ok. 70 tys. Polaków. W związku ze świętem pielęgniarek i położnych najlepsze życzenia i podziękowania za trud pracy złożyli zaproszeni goście. Do życzeń dołączyli się również uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku, którzy wystąpili z uroczystym koncertem.

Program konferencji był bardzo bogaty. Dr n. med. Anna Kozak Sykała wygłosiła wykład inauguracyjny nt. „Leczenie udaru mózgu – aktualne wytyczne postępowania”. Następnie o opiece nad pacjentem w pierwszej fazie choroby opowiedziała mgr Małgorzata Kulas - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek wygłosił wykład „Rehabilitacja pacjenta po udarze mózgu – co nowego?”. Dr. Beata Daniluk oraz dr Ewa Zawadzka z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut UMCS Lublin przybliżyły kolejno tematy komunikowania się chorych po udarze mózgu oraz możliwości wglądu oraz funkcjonowania emocjonalnego osób po udarze mózgu. Rodzaje powikłań i profilaktykę u przewlekle chorych podczas leczenia szpitalnego i w domu opisała dr n. o zdr. Barbara Stawarz, natomiast dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska podjęła temat problemów rodzin opiekujących się pacjentem niesamodzielnym po udarze mózgu w domu. Formy opieki instytucjonalnej nad pacjentem po udarze mózgu przybliżyła dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz. Dr n. o zdr. Edyta Guty oraz mgr Irena Puszkarz opisały zaburzenia psychiczne występujące u pacjentów udarowych – specyfikę odpowiedzialności zawodowej personelu pielęgniarskiego. Dyrektor ds. medycznych NFZ mgr Iwona Karasowska – Stepaniak omówiła rodzaje świadczeń gwarantowanych dla chorych po przebytym udarze mózgu, natomiast temat rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w warunkach uzdrowiskowych podjęła mgr Danuta Kurdybacha.

Organizatorami konferencji była Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Burmistrz Miasta Przeworska oraz Starosta Przeworski.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt