wtorek, 16 lipca 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

XXXI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA PDF  Array Drukuj Array  Email
XXXI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA .

XXXI zwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Ratusza (I piętro) Rynek 1 Przeworsk.

 

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 27 października 2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Przeworska z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2017.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt