czwartek, 19 lipca 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSKA PDF  Array Drukuj Array  Email
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSKA.

23 czerwca 2015 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Przeworska, poświęcona m.in. wykonaniu budżetu za rok 2015 oraz udzieleniu absolutorium burmistrzowi. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel w sprawozdaniu poinformował m.in., że budżet miasta po stronie dochodów został wykonany w 98,67 %, co stanowi kwotę 47.406.153,91 zł.

 

Wydatki budżetu miasta wyniosły 45.945.205,84 zł, czyli 95,69% planu. Po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za 2015 r., odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska o wykonaniu budżetu, radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska Leszkowi Kisielowi. Burmistrz podziękował radnym za wynik głosowania, podkreślił znaczenie dobrej współpracy ze swoimi służbami, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta – wszystkich, którzy przyczyniają się do realizacji budżetu.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt