czwartek, 4 czerwca 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt


DZIEJE KULTU ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
Wpisany przez Wiktor Janusz   
wtorek, 28 stycznia 2020 08:42
DZIEJE KULTU ŚW. ANTONIEGO Z PADWY .

Na łamach prestiżowego periodyku naukowego "Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce" (tom 132) wydawanego przez Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie ukazał się tekst przeworskiego historyka Szymona Wilka pt. "Dzieje kultu św. Antoniego z Padwy w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku". Jest to pierwsza próba przekrojowego ujęcia historii czci oddawanej Patronowi naszego miasta w jej różnych przejawach.


Oparty na bogatym materiale źródłowym (wykorzystano archiwalia przechowywane w siedmiu instytucjach kultury) tekst rozpoczyna omówienie kształtowania się kultu w okresie staropolskim (namalowanie obrazu przez o. Franciszka Lekszyckiego, fundacja ołtarza, wydane drukiem kazanie odpustowe, pierwsza łaska za wstawiennictwem św. Antoniego). Przypomniano następnie postać o. Rudolfa Wagi (1832-1911), którego zasługą było ożywienie pobożności antoniańskiej i przywrócenie praktyki śpiewania cieszącego się nadal wielką popularnością responsorium "Si quaeris miracula". Nieco miejsca poświęcono działającemu w Przeworsku od końca XIX w. Pobożnemu Stowarzyszeniu Świętego Antoniego z Padwy. Szczegółowej analizie poddano łaski doznane przez czcicieli opisane w przeworskiej księdze cudów (1852-1960), nie zabrakło również informacji o oddziaływaniu kultu w regionie. Tekst wieńczy opis starań o ustanowienie Świętego Antoniego Patronem Miasta Przeworska (2015-2017).

Artykuł ilustrują materiały ikonograficzne związane z kultem św. Antoniego profesjonalnie przygotowane przez fotografa Wojciecha Kapustę. Zaprezentowano archiwalia świadczące o żywym kulcie Padewczyka w Przeworsku (kronikarski wpis z 1718 r., kancjonał z 1777 r., kazanie o św. Antonim z 1754 r.) oraz różne przedstawienia Świętego zachowane na terenie zespołu kościelno-klasztornego przeworskich Bernardynów. Podkreślić należy, że fotografia przedstawiająca przeworski cudowny obraz św. Antoniego znalazła się również na okładce periodyku.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt