niedziela, 27 września 2020
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PODZIAŁ NA OBWODY ŁOWIECKIE
Wpisany przez Agnieszka Zakrzewska   
wtorek, 24 grudnia 2019 08:18
PODZIAŁ NA OBWODY ŁOWIECKIE.

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie. Projekt uchwały został sporządzony i przygotowany do uchwalenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Uwagi do projektu można składać w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 20 stycznia 2020 r. Uwagi w zakresie projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem.

 

Uwagi wnosi się na piśmie, na formularzu z załącznika. Przyjmowanie uwag będzie się odbywać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, pokój nr 319. Do pobrania.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt