wtorek, 7 lipca 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt


INFORMACJA O BIEŻĄCEJ REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE MLECZKI” NA LATA 2014-2020
Wpisany przez Wiktor Janusz   
czwartek, 05 grudnia 2019 08:48
INFORMACJA O BIEŻĄCEJ REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE MLECZKI” NA LATA 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać.

Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER. Wysokość środków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 5 400 000 PLN. Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie to: poprawa infrastruktury drogowej (1 000 000 PLN), budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej (1 400 000 PLN), zachowanie dziedzictwa lokalnego (200 000 PLN), szkolenia z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego (100 000 PLN), wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (1 300 000 PLN) i rozwój działalności gospodarczej (1 400 000 PLN). Aktualnie środki w ramach budżetu zostały wykorzystane w wysokości 4 300 000 PLN, co stanowi 80% całego budżetu.


Gmina Miejska Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 1 245 225 PLN. Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza kosztowała 981 086 PLN, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej 214 139 PLN. Opracowanie i wydanie drukiem dokumentów historycznych dla miasta Przeworska w 625 rocznicę nadania praw miejskich kosztowało 50 000 PLN.


Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 1 960 000 PLN. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej zostało utworzonych 16 miejsc pracy, a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej powstało 6 miejsc pracy. Realizacja LSR zakończy się w 2022 roku.

Andrzej Stebnicki

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt