poniedziałek, 19 sierpnia 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI W PRZEWORSKU
Wpisany przez Wiktor Janusz   
piątek, 13 lipca 2018 15:19
SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI W PRZEWORSKU.

Dzięki przyjęciu i pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki od września 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki „SMOK” dziewcząt. Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja, zwiększenie ilości dzieci uprawiających tę dyscyplinę sporu, jak również zwiększenie sprawności fizyczne.

PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, jak również kamerę i laptopa), jaki koszty zatrudnienia trenerów. Miasto zobowiązane jest zgodnie z umową do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakup strojów sportowych, udostępnienia Sali sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć, jak i ubezpieczenia uczestników programu.

W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska dr Leszkiem Kisielem a Polskim Związkiem Koszykówki reprezentowanym przez p. Grzegorza Bachańskiego – Prezesa Zarządu oraz p. Marka Lambrycha – Członka Zarządu, od stycznia bieżącego roku kontynuujemy projekt Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt, który realizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku.

FOTOGALERIA

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt