środa, 20 marca 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

KOLEJNE DROGI PO REMONCIE
Wpisany przez Wiktor Janusz   
poniedziałek, 04 czerwca 2018 17:27
KOLEJNE DROGI PO REMONCIE.

Początek czerwca przyniósł ze sobą bardzo dobre wieści. Zakończyły się remonty kolejnych dróg naszego miasta, które prowadzone były w ostatnim czasie. Dzięki decyzjom i staraniom Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela nową jakość zyskały ulice: Jedności, Ignacego Solarza oraz Jana III Sobieskiego (piąta przecznica).Bardzo istotną inwestycją ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego była modernizacja ul. Jedności. Głównym założeniem prac było poszerzenie łuku jezdni na wysokości potoku mirocińskiego. Zabieg ten ułatwił mijanie się samochodów i usprawnił ruch w okolicy kościoła pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara. Wykonano odwodnienie w postaci 7 wpustów ulicznych krawężnikowo – jezdniowych, podbudowę – 448m² oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni siatką szklano-węglowo-bazaltową o powierzchni 2 421m². Nową nawierzchnię tworzy warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 2 523m², warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 2 523m². Ustawione zostały nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci znaków drogowych – 7 szt. oraz bariery ochronnej – 40 m. Przebudowano chodniki z kostki brukowej o powierzchni 469,75m2, krawężniki betonowe na długości 559 m, oraz zainstalowano prefabrykowaną ścianę oporowa 2x2m - 40m. Wykonawcą prac była firma Molter z Rudnej Małej.

Kolejną ulicą, która doczekała się remontu w ramach tego samego projektu jest ul. Ignacego Solarza. Wykonana została stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym – 595m², podbudowa z mieszanki o grubości 15cm – 650m², a także wzmocniono istniejącą nawierzchnię siatką szklano-węglowo-bazaltową – 1 071m². Nowa nawierzchnia wykonana została z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 1 663m², a także z warstwy ścieralnej – 1 663 m². Na modernizowanym odcinku ustawiono 2 znaki drogowe. Wykonane zostały również obrzeża betonowe – 88m oraz nawierzchnia z kostki brukowej 55m². W ramach robót wykończeniowych zagęszczone zostały 475m² poboczy. Wartość inwestycji wyniosła ogółem 438 343,49 zł i była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na piątej przecznicy ulicy Jana III Sobieskiego prace objęły obustronne poszerzenie istniejącej jezdni na całej długości 110 mb, a także wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całym odcinku drogowym o łącznej powierzchni 655 m2. Nawierzchnia została wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca 4cm oraz z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna o grubości 3cm. Ułożone zostały nowe krawężniki na długości 125 m, podbudowa z kruszyw o grubości 15 cm - 356 m ² oraz chodniki obustronne w formie opasek, z kostki brukowej o powierzchni 112 m2. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz z siedzibą w Przeworsku. Łączna wartość wykonywanych prac to 111 899,32 zł. FOTORELACJA

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt