sobota, 23 lutego 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Wpisany przez Wiktor Janusz   
wtorek, 13 marca 2018 09:21
KONSULTACJE SPOŁECZNE.

WYG International Sp. z o.o. jako wykonawca dokumentacji studialnej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk” zaprasza mieszkańców gminy miejskiej Przeworsk, gminy wiejskiej Przeworsk i gminy wiejskiej Tryńcza na konsultacje społeczne poświęcone ww. inwestycji.

PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców związanych z planowaną inwestycją, zarówno na obszarze gminy miejskiej Przeworsk, gminy wiejskiej Przeworsk i gminy wiejskiej Tryńcza jak i całym odcinku linii kolejowej. W szczególności zaś rozpoznanie potrzeb w zakresie infrastruktury tj. stacji, przystanków, przejazdów kolejowych itp. oraz zidentyfikowanie potencjalnych obaw związanych z planowanymi pracami.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców ww. gmin, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek publicznych oraz lokalnych przedsiębiorców.
  3. Konsultacje odbędą się dnia 19 marca 2018 r. o godzinie 16 w Urzędzie Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10.


TRYB, ZASADY I FORMA KONSULTACJI

  1. Konsultacje będą miały formę spotkania otwartego, podczas którego uczestnicy zgłaszać będą mogli swoje postulaty.
  2. W trakcie spotkania rozdane zostaną krótkie ankiety dotyczące planowanych prac. Wypełnione ankiety zostaną zebrane pod koniec spotkania.
  3. Postulaty zgłoszone podczas konsultacji będą podstawą do ustalania zakresu inwestycji na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 68.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt