czwartek, 19 lipca 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI "SMOK" W PRZEWORSKU
Wpisany przez Wiktor Janusz   
czwartek, 13 lipca 2017 11:42
SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI "SMOK" W PRZEWORSKU.

Dzięki przyjęciu i pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki od września 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki „SMOK” dziewcząt. Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja oraz zwiększenie ilości dzieci uprawiających tę dyscyplinę sporu. PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, jak również kamerę i laptopa), jak i koszty zatrudnienia trenerów. Miasto zobowiązane jest zgodnie z umową do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakup strojów sportowych, udostępnienia Sali sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć, jak i ubezpieczenia uczestników programu. W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska dr Leszkiem Kisielem a Polskim Związkiem Koszykówki reprezentowanym przez p. Grzegorza Bachańskiego – Prezesa Zarządu oraz p. Marka Lambrycha – Członka Zarządu, od stycznia bieżącego roku kontynuujemy projekt Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt, który realizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Wszystkie zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki odbywały się na obiektach sportowych Szkoły podstawowej nr 1 w Przeworsku. Dzięki wymaganiom PZKosz i życzliwości Pani dyrektor Barbarze Motyce wszystkie grupy mogły trenować w dogodnych godzinach. Każda z grup, tj. klasy IV, V i VI swoje 90 minutowe zajęcia odbywały dwa razy w tygodniu. Kadrę trenerską tworzą Jerzy Gilecki i Bartłomiej Diduch, który jest jednocześnie koordynatorem programu SMOK w Przeworsku.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt